Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Thứ ba - 18/06/2019 12:28
             UBND QUẬN HÀ ĐÔNG            
           TRƯỜNG MẦM NON KIẾN HƯNG               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                            Hà Đông, ngày 10 tháng 06 năm 2019

                               Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020
     Căn cứ Điều lệ tr­ường Mầm non ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ GD&ĐT.
    Căn cứ vào kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 14/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;
     Căn cứ vào chỉ tiêu được giao trong năm học 2019 - 2020; Xét thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trư­ờng, căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn ph­ường Kiến Hư­ng;
     Hội đồng tuyển sinh tr­ường MN Kiến Hư­ng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 trên địa bàn như­ sau:
     I. Mục đích, yêu cầu:
1.Thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2.Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
3.Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường,  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
4.BCĐ tuyển sinh nhà trường phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC, nội dung thông báo về công tác tuyển sinh đầy đủ để việc tuyển sinh diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy định.
     II. Căn cứ xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh:
1.CSVC:
-Số điểm trường: 01.
-Diện tích đất: 2049,2 m2.
-Số phòng học: 11 phòng: 2 lớp nhà trẻ; 9 lớp mẫu giáo.
-Số phòng làm việc và phòng chức năng: 08 phòng.
2.Đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có: 39
-Cán bộ QL: 2.
-Giáo viên: 24. Bình quân 2,5 giáo viên/ nhóm trẻ; 2,2 GV/ lớp MG.
-Nhân viên: 13 (tính cả bảovệ).                                                                                                                                                                                                                                                        
3.Số liệu điều tra từng độ tuổi trên địa bàn: (Từ tổ dân phố 1 – tổ dân phố 6)
Tổng số: 651 cháu. Trong đó:
+Trẻ nhà trẻ: 171 cháu.
+Trẻ mẫu giáo: 480 cháu (Trẻ 5 tuổi 172 cháu).
          * Một số căn cứ khác:
-Khoảng cách, vị trí địa lý từ trường đến địa bàn dân cư đảm bảo thuận lợi an toàn cho việc đưa đón trẻ.
-Đảm bảo về số lượng để phát huy tối đa CSVC, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường.
     III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
-Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo hướng dẫn và đúng thời gian quy định.
-Xét tuyển hồ sơ các cháu đó đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, ưu tiên các cháu có hộ khẩu thường trú, nếu còn chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển các cháu có hộ khẩu tạm trú đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
     IV. Đối tượng, chỉ tiêu, hồ sơ và thời gian tuyển sinh:
1.Đối tượng: Là các cháu trong độ tuổi quy định (với nhóm trẻ tuyển sinh các cháu đủ 24 tháng).
2.Phân tuyến tuyển sinh: có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 1 – tổ dân phố 6 phường Kiến Hưng.
3.Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số toàn trường 470 cháu, trong đó có 313 cháu đang học tại trường năm học 2018 - 2019 và tuyển mới 157 cháu các độ tuổi:
* Trẻ sinh năm 2014: 34 cháu;
* Trẻ sinh năm 2015: 7 cháu;
* Trẻ sinh năm 2016: 51 cháu;
* Trẻ sinh năm 2017: 65 cháu (đủ 24 tháng);
Số trẻ tuyển sinh phân theo nhóm lớp trong năm học 2019 - 2020 cụ thể:
-Khối 5 tuổi: 150 cháu / 3 lớp (Trung bình 50 cháu/ lớp).
-Khối 4 tuổi: 140 cháu / 3 lớp (Trung bình 47 cháu/ lớp).
-Khối 3 tuổi: 115 cháu / 3 lớp (Trung bình 38 cháu/ lớp).
-Khối nhà trẻ: 65 cháu/ 2 nhóm (Trung bình 32,5 cháu/ nhóm).


4.Hồ sơ gồm có:
- Giấy khai sinh bản sao hoặc bản phô tô có công chứng (đem theo bản chính để đối chiếu).
- Hộ khẩu phô tô (đem theo bản chính để đối chiếu).
- Đơn xin học (theo mẫu của trường).
- Chứng minh thư nhân dân của bố, mẹ (bản phô tô không cần công chứng)
5.Thời gian tuyển sinh:
*Tuyển sinh trực tuyến:
Từ 04/7/2019 – 06/7/2019 phần mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT sẽ mở để phụ huynh tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi đủ điều kiện.
*Tuyển sinh trực tiếp:
Từ ngày 13/7/2019 – 18/7/2020. Cụ thể như sau:
Ngày 13/7/2019: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2014
Ngày 15/7/2019: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2015
Ngày 16/7/2019: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2016
Ngày 17/7/2019: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2017
Ngày 18/7/2019: Tuyển sinh bổ sung các độ tuổi (Nếu còn chỉ tiêu)
Sáng từ 7h30 – 11h30; Chiều từ 14h – 17h các ngày làm việc.
 (Lưu ý: Nhà trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong thời gian tuyển sinh)
     V- Tổ chức thực hiện:
1.Đối với trường MN:
- Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh do PGD & ĐT ký quyết định. HĐTS có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch tuyển sinh;
- Ưu tiên trang thiết bị và tổ chức tập huấn cho các thành viên BCĐ tuyển sinh về kế hoạch tuyển sinh trực tuyến đảm bảo chính xác và hỗ trợ phụ huynh trong thời gian tham gia tuyển sinh trực tuyến.
- Xét duyệt hồ sơ với những trường hợp đó đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển, thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển sau khi đã được PGD & ĐT duyệt. HĐTS trực tiếp giải quyết các khiếu nại và thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh.
- Nhà trường lập danh sách các trường hợp không đăng ký trong thời gian tuyển sinh trực tuyến theo quy định hoặc không đúng tuyến tuyển sinh báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo.
- Phối hợp với UBND phường để tuyên truyền tới các khu dân cư về tuyến tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để nhân dân được biết.
- Thực hiện quy định Điều 13 - Điều lệ trường MN về quy định số trẻ/ lớp.
2.Đối với phụ huynh học sinh:
- Nghiên cứu kỹ các nội dung về kế hoạch tuyển sinh nhà trường đó thông báo công khai trên phương tiện truyền thông phường và niêm yết tại trường mầm non Kiến Hưng.
- Trẻ 5 tuổi tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo quy định
- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trong quá trình đăng ký tuyển sinh, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
     VI. Lịch làm việc và chế độ báo cáo:
Trường báo cáo về Ban chỉ đạo tuyển sinh quận (qua PGD&ĐT) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
*Ngày 10/6/2019: Thành lập ban chỉ đạo tuyển sinh trường.
*Từ 17/6/2019 – 30/6/2019: Công khai kế hoạch tuyển sinh trên phương tiện truyền thông phường và niêm yết tại trường.
*Từ ngày 04/7/2019 – 06/7/2019 phụ huynh học sinh 5 tuổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
*Từ 13/7/2019 - 18/7/2019: Xét và nhận hồ sơ các cháu 5 tuổi đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công và các cháu độ tuổi khác.
*Ngày 23/7/2019: Nộp báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về PGD & ĐT.
*Ngày 26/7/2019: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
 
  HIỆU TRƯỞNGĐỗ Thanh Huyền
            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo

Khai giảng năm học mới 2015 - 2016

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập39
 • Hôm nay237
 • Tháng hiện tại43,450
 • Tổng lượt truy cập11,687,410

Điện thoại

 • Mầm Non Kiến Hưng
  0243.821.867
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây